Partner login

ställningar 1,25 - 2,0m.

Wibe Ladders - Sverige

Wibe Ladders anordnar kurser för hantverkarställningar på mellan 1,25 och 2,0 meters höjd.

Särskild information om hantverkarställning.

Kursen riktar sig till de som i begränsad omfattning utför arbete med ställningar med högst 2 meter till arbetsplan, eller som leder detta arbete. Kursen gäller för byggnation av ställningar med en generell monteringsinstruktion, dvs. typkontrollerade ställningar.

Kursens omfattning

  • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
  • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
  • Riskförebyggande åtgärder.
  • Påverkan av väderförhållande.
  • Tillåten belastning.
  • Orientering om regler för ställningar i Sverige.
  • Genomgång av typkontrollintyg och monteringsinstruktioner för hantverkarställningar.

Om hantverkarställningar

Enligt den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket (AFS 2013:4) så definieras prefabricerad hantverkarställning som en “prefabricerad ställning med eller utan hjul som är avsedd att användas fristående och som har en maximal höjd till arbetsplan av 1,25 – 2,0 m.”

Denna kurs är alltså lämplig att gå om man skall arbeta med Wibe Ladders ställningsmodeller FT–750 på höjderna 1,25 – 2,0 meter eller vår mobila arbetsplattform CMP.

Kurslängd

1 timme. Deltagare skall även ha tagit del av inläsningsmaterial.

Utbildningsbevis

Efter kursen erhåller deltagaren ett diplom på genomförd utbildning.

Kursavgift (exkl moms)

475 SEK per person. Minsta gruppstorlek 10 personer. Avgiften omfattar kurskostnad, kursdokumentation och kursdiplom.

Fråga oss