Partner login

Kurs ställning <9m.

Wibe Ladders - Sverige

Wibe Ladders anordnar kurser för hantverkar- och rullställningar upp till 9,0 meters höjd.

Allmän utbildning om ställningar.

Kursen riktar sig till de som i begränsad omfattning utför arbete med hantverkar-, rull- och systemställningar med högst 9 meter till arbetsplan, eller som leder detta arbete. Kursen gäller för byggnation av ställningar med en generell monteringsinstruktion, dvs. typkontrollerade ställningar.

Kursens omfattning

 • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
 • Riskförebyggande åtgärder.
 • Påverkan av väderförhållande.
 • Tillåten belastning.
 • Genomgång av regler för ställningar i Sverige.
 • Genomgång av olika typer av ställningar.
 • Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
 • Metoder för att skydda sig mot fall under uppförande och nedmontering av ställning.
 • Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
 • Bottning, stabilisering och förankring av ställning.

Denna kurs ger allmänna kunskaper för arbete med ställningar och är lämplig att gå om man exempelvis skall arbeta med Wibe Ladders ställningsmodeller RT, ST och FT upp till 9,0 meter.

Kurslängd

8 timmar. Deltagare skall även ha tagit del av inläsningsmaterial.

Utbildningsbevis

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till deltagarna.

Kursavgift (exkl moms)

2300 SEK per person. Minsta gruppstorlek 10 personer. Avgiften omfattar kurskostnad, kursdokumentation och utskick av utbildningsbevis.

Fråga oss