Partner login

Kurs - Steginspektion och säker användNing

Wibe Ladders - Sverige

En kurs för alla som arbetar med stegar och speciellt lämplig för dig som är skyddsombud eller är ansvarig för inköp och skötsel av stegar. Efter genomgången kurs erhålls kompetensbeviset steginstruktör, och du kan instruera kollegor på arbetsplatsen om steginspektion och hur man arbetar säkert på stegar. 

Kursens omfattning

  • Förståelse för olycksorsaker och konsekvenser.
  • Riskanalys och förebyggande arbete.
  • Information om gällande lagar och regler och vilka krav som ställs på en stegprodukt.
  • Hur val av produkt påverkar säkerheten på arbetsplatsen.
  • Hur man skall använda stegen rätt för att förebygga olyckor.
  • Förståelse kring varför stegar skall inspekteras.
  • Praktiska och teoretiska övningar i inspektion av stegar och hur man kan arbeta med dokumentation av inspektionen.

Innehållet i kursen berör främst arbete med anliggande stegar och trappstegar men lämpar sig även väl för dig som arbetar på arbetsbockar och arbetsplattformar.

Kurslängd

5 timmar.

Utbildningsbevis

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till deltagarna.

Kursavgift (exkl moms)

1600 SEK per person. Gäller gruppstorlek 10 personer. Avgiften omfattar kurskostnad, kursdokumentation och utskick av utbildningsbevis.

Fråga oss