Partner login

Jämför produkter

Hitta butiker
Utomhuspaket TMR 3.0
Modell W0524
Produktbeskrivning Vid användning utomhus skall arbetsplattform TMR 3,0 vara utrustad med utomhuspaket som består av två stödben och två ballaster. Utomhuspaketet krävs för att uppfylla stabilitetskraven i den europeiska standarden för arbetsplattformar EN 131-7.
Egenskaper
  • Stödbenen av aluminium fästs på arbetsplattformens stödsida.
  • Stödbenen kan fällas in mot ramen vid transport.
  • Ballasterna av stål väger två kilo vardera och fästs på det nedersta staget så nära trappan som möjligt.
Vikt
Nummer Vikt
806613 6 kg
Mer information…