Partner login

Utomhuspaket TMR 3.0

Wibe Ladders - Sverige Hitta butiker
P-märkning innebär att produkten minst uppfyller lag och myndighetskrav, och i de flesta fall en ännu högre kravnivå. P-märkning innebär dels att produkten är typkontrollerad, dels att tillverkarens e Extra halkskydd, väl tilltagna låsmekanismer och grov struktur på glidskydden ger dessa produkter ökad stabilitet och antiglidfunktion. Produkterna överträffar med marginal
kraven i standarder och arb Märkningen 'Bra Arbetsmiljöval' är framtagen för att öka säkerheten vid arbete på höjd. Den innebär att produkten utöver de krav som ställs för att få ett typgodkännande även uppfyller ett antal ytter

Vid användning utomhus skall arbetsplattform TMR 3,0 vara utrustad med utomhuspaket som består av två stödben och två ballaster. Utomhuspaketet krävs för att uppfylla stabilitetskraven i den europeiska standarden för arbetsplattformar EN 131-7.

  • Stödbenen av aluminium fästs på arbetsplattformens stödsida.
  • Stödbenen kan fällas in mot ramen vid transport.
  • Ballasterna av stål väger två kilo vardera och fästs på det nedersta staget så nära trappan som möjligt.

Produktdata

Modeller

Nummer Modell Vikt
Visa bild 806613 WTB UT TMR 3,0 6 kg

Distributionsinformation

Nummer Transporthöjd Transportlängd Transportbredd EAN
806613 75 mm 1500 mm 105 mm 7318128066130 .

Fråga oss