Partner login

Användarvillkor

Wibe Ladders - Sverige

1. ANVÄNDARVILLKOR

Denna webbplats tillhandahålls av Hultafors Group och dess dotterbolag för informationsändamål. Den exklusiva äganderätten för alla immateriella rättigheter på denna webbplats och produkter är Hultafors Groups eller dess licensgivares, beroende på vad som är tillämpligt. Alla texter, grafik, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, videor, konstverk och datorkod som finns på denna webbplats ägs, kontrolleras eller licenseras av eller till Hultafors Group och skyddas av upphovsrätt, patent och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och orättvisa konkurrenslagar.

Varje kopia, reproduktion, republicering, uppladdning, översättning, återutsändning eller annan användning är strängt förbjudet. Begäran om tillstånd att reproducera information som finns på denna webbplats adresseras till Hultafors Group på info@hultaforsgroup.se.

2. PATENT

Hultafors Groups produkter kan omfattas av ett eller flera av de patent som anges i Patent and Design Document (pdf, 14 kB).

Fråga oss