Partner login

Nya regler med saftiga sanktionsavgifter

Wibe Ladders - Sverige

Det händer en hel del inom arbete på höjd. Det kommer många nya regler, några av dem börjar gälla redan 1 juli 2014. Det kommer bland annat nya regler för ställningar, och inom kort kommer det även nya regler för bygg- och anläggning. Det innebär att många inom byggindustrin har nya regler att förhålla sig till.

- Självklart finns det en bakomliggande orsak till att dessa nya regler införs, och det är att det fortfarande 2014 sker alldeles för mycket olyckor vid arbete på höjd, säger Linda Andrén affärsområdeschef på Wibe Ladders.

De nya reglerna för ställningar innebär att från 1 juli 2014 måste alla som bygger, ändrar eller river en ställning ha formell utbildning för detta. Om den som bygger ställningen inte har det så blir byggföretaget tvunget att betala en sanktionsavgift. Utbildningskravet gäller allt från en mindre hantverkarställning upp till en högre rullställning eller fasadställning. Det finns inget formellt utbildningskrav för den som använder ställningen. Det är faktiskt så att även den som uppför en ställning privat, bör tänka till. Om man hyr in arbetskraft är det viktigt att ställningen är byggd av en person med utbildning. Reglerna gäller all användning av ställningar i arbetslivet, det är lätt att missa, menar Linda Andrén.

För att göra det enklare för de som använder rullställningar har Arbetsmiljöverket nu infört en utbildningsnivå för rullställningar upp till 5 meter. Det är för att underlätta för byggfirmor som arbetar med rullställning på de lite lägre höjderna. Kursen för rullställning upp till 5 meter är bara hälften så lång som den kurs som gäller upp till 9 meter. För en mindre byggfirma är det ett stort arbetsbortfall om man ska skicka delar av sin personal på en kurs som är upp till två dagar lång. Vi ser positivt på att det nu finns en kortare kurs som anpassad just till rullställning säger Linda Andrén.

Det finns flera olika företag som erbjuder utbildning för ställningar. Wibe Ladders har arbetat med rullställningar i trettio år berättar Linda Andrén och fortsätter, för oss är det självklart att bidra till ökad kunskap i branschen kring hur man bygger ställningar på ett säkert sätt. Vi är stolta över att från och med 1 maj 2014 kunna erbjuda ställningskurser. Risker som kan undvikas ska självkart förebyggas. På Wibe Ladders hemsida finns även en sammanställning av de viktigaste förändringarna i den nya ställningsföreskriften. Vill du läsa föreskriften Ställningar, AFS 2013:4, i sin helhet så kan man ladda ner eller köpa den från Arbetsmiljöverkets webbplats. Föreskriften för bygg- och anläggning finns ännu inte publicerad, men å andra sidan gäller de nya kraven på personlig fallskydd först från 1 januari 2015.

De nya reglerna innebär också nya krav på hur ställningarna skall uppföras. För att ställningarna skall kunna användas på en arbetsplats måste tvåledat skyddsräcke som är minst en meter högt finnas på arbetshöjder över 2 meter, det är inte längre tillåtet att klättra vertikalt vid arbetshöjder högre än 2,5 meter och en bred ställning måste ha dubbla plattformar hela vägen upp. Läs mer om hur du skall komplettera din ställning här: Uppdatera din ställning enligt AFS 2013:4.

Publicerat 09 maj 2014.

Fråga oss