Partner login

Utbilda dig för säkrare arbete med ställningar.

Wibe Ladders - Sverige

Från och med 2014 – 07 – 01 börjar nya regler gälla för arbete med ställningar. Bland annat har kraven på utbildning förändrats och det har införts sanktionsavgifter för den som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar utan att ha rätt utbildning.

Numera finns det fyra nivåer av utbildning och Wibe Ladders kan nu erbjuda de tre kurser som krävs för att få uppföra hantverkarställningar upp till 2 meter, rullställningar upp till 5 meter och ställningar upp till 9 meter.

KURS FÖR HANTVERKARSTÄLLNINGAR 1,25 – 2,0 m (PDF-dokument, 1.0 MB)
SÄRSKILD INFORMATION OM HANTVERKARSTÄLLNING
Kursen riktar sig till de som i begränsad omfattning utför arbete med ställningar med högst 2 meter till arbetsplan, eller som leder detta arbete. Kursen gäller för byggnation av ställningar med en generell monteringsinstruktion, dvs. typkontrollerade ställningar.

KURS FÖR HANTVERKAR– & RULLSTÄLLNINGAR UPP TILL 5,0 m
SÄRSKILD INFORMATION OM RULLSTÄLLNINGAR
Kursen riktar sig till de som i begränsad omfattning utför arbete med hantverkar- och rullställningar med högst 5 meter till arbetsplan, eller som leder detta arbete. Kursen gäller för byggnation av ställningar med en generell monteringsinstruktion, dvs. typkontrollerade ställningar.

KURS FÖR STÄLLNINGAR UPP TILL 9,0 m (PDF-dokument, 1.1 MB)
ALLMÄN UTBILDNING OM STÄLLNINGAR
Kursen riktar sig till de som i begränsad omfattning utför arbete med hantverkar-, rull- och systemställningar med högst 9 meter till arbetsplan, eller som leder detta arbete. Kursen gäller för byggnation av ställningar med en generell monteringsinstruktion, dvs. typkontrollerade ställningar.

BOKA UTBILDNING
Kursen hålls i våra lokaler i Hultafors, Nässjö eller Stockholm (Mörby). I vissa fall finns också möjligheten att vi kan hålla kursen på plats hos er. Kontakta oss på för att boka kurs.

Fråga oss