Partner login

Nya arbetsplattformar

Wibe Ladders - Sverige

Vi har uppdaterat vårt sortiment av arbetsplattformar för att möta den nya europeiska standarden för arbetsplattformar EN 131-7. Den nya standarden innebär, i stora drag, bättre stabilitet och en starkare konstruktion av räcken.

Utöver detta har arbetsplattformarna också uppdaterats med fallskydd på fyra sidor. Detta innebär att alla höjder nu också uppfyller kraven för "Bra arbetsmiljöval" en svenskt märkning för säkrare steg-produkter.

Vi har tre modeller att välja mellan med plattformshöjder som sträcker sig från 1-3 meter.

Höjdjusterbar arbetsplattform

Plattformen på HAP kan justeras till fyra olika höjder mellan 1,1 och 2 meter. Du kan alltid hitta en bra arbetsställning så att du kan fokusera på din uppgift och arbeta effektivt.

Vi har breddat stabilisatorerna och gjort förstärkt räcken för att uppfylla den nya standarden.

Läs mer om den höjdjusterbara arbetsplattformen HAP

Arbetsplattform WP

Arbetsplattoformen WP är en helt ny produkt baserad på samma lätta men likväl robusta aluminiumkonstruktion som HAP.

Den finns i tre fasta plattformshöjder på mellan 1,1-2,0 m.

Läs mer om arbetsplattformen WP

TMR har en riktigt stabil stålkonstruktion och finns i höjder upp till 3 meter. Vi har gjort väsentliga ändringar i räcke, plattform, stabilisatorer och vinkeln på stödsidan, för att överensstämma med den nya standarden för arbetsplattformar.

Läs mer om arbetsplattformen TMR

Vänligen notera att uppdateringen också innebär att  produktionen och försäljningen av äldre modeller av TMR och TMR YF kommer att upphöra.

Publicerat 21 november 2016.

Fråga oss