Partner login

Uppgraderade ställningar.

Wibe Ladders - Sverige

Wibe Ladders har uppgraderat sitt ställningssortiment för att alla modeller skall följa Arbetsmiljöverkets nya regler (AFS 2013:4), de nya ställningarna börjar säljas den 18 februari. 

Det krävs numera fler komponenter i form av stegar, skyddsräcken och i vissa fall plattformar för att leva upp till de högre säkerhetskraven. Alla dessa komponenter ingår nu i våra uppgraderade och kompletta XR-paket, så att våra ställningar fortfarande är lika enkla att beställa som förut.

Dessutom har vi låtit SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – typgodkänna våra ställningar enligt de nya reglerna så att du kan lita på att du kan jobba säkert och enligt reglerna.

Vad innebär de nya reglerna?

    • Det krävs numera dubbla skyddsräcken på alla plattformshöjder över två meter. 

    • Alla nivåer måste vara helt täckta med arbetsplanskomponenter vilket innebär att RT 1400XR behöver dubbla plattformar på alla nivåer


    • Man får inte längre klättra på ramarna om översta plattformen ligger högre än 2,5 meter utan måste då använda stege eller trappa.

Självklart är våra paket kompletta med alla dessa komponenter och typgodkännda av SP.

Dessutom krävs numera även högre ballast om man bygger en 8,2 meters ställning utomhus på grund av att beräkningsmodellerna för typgodkännandet har ändrats.

 

Våra ställningsmodeller.

Våra rullställningar RT och vår stora hantverkar­ställning FT finns numera i XR–utförande (RT 1400XR, RT750XR och FT 750XR). Detta innebär att de är kompletta med de extra komponenter som krävs för att följa reglerna i AFS 2013:4.


Vår trappställning ST och vår minsta hantverkarställning WHS har bara behövt mindre justeringar för att följa de nya reglerna och har därför fått behålla sina gamla modellbeteckningar ST 1400 och WHS 400.

Vill du veta mer om vårt sortiment så hittar du allt du behöver veta i vår nya ställningskatalog.

Läs mer i detalj om våra olika ställningsmodeller här.

Har du en gammal ställning som du vill komplettera så kan du läsa mer om hur du gör här.

En del paket har fått nya artikelnummer, här finns en sammanställning över förändringarna.

Vi har också uppdaterat vår bruksanvisning.

Utbildning.

I de nya reglerna så har även kraven på utbildning förändrats och det har införts sanktionsavgifter för den som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar utan att ha rätt utbildning.

Wibe Ladders kan nu erbjuda de tre kurser som krävs för att få uppföra hantverkarställningar upp till 2 meter, rullställningar upp till 5 meter och ställningar upp till 9 meter

Publicerat 13 februari 2015.

Fråga oss