Partner login

Wibe Ladders - ett bra arbetsmiljöval

Wibe Ladders - Sverige

Från och med den femte maj 2011 är utvalda bockar och stegar från Wibe Ladders försedda med en "Bra arbetsmiljöval-etikett". Det är resultatet av ett samarbete tillsammans med Skanska och Ahlsell som syftar till att skapa högre säkerhet på bockar, stegar och plattformar.

Under våren 2010 inledde Skanska och Ahlsell ett projekt som syftar till att kunna erbjuda produkter som är ett säkert arbetsmiljöval och på sikt få bort "farliga" produkter på byggarbetsplatser. I egenskap av huvudleverantör av stegar och bockar involverades Wibe och tillsammans har parterna arbetat fram ett sortiment som uppfyller alla krav.

− Vi fokuserar på säkerhet genom att leverera pålitliga produkter och samtidigt arbeta för att de ska användas på rätt sätt. I projektet med Skanska ser vi en möjlighet att sprida säkerhetstänkandet bredare i branschen samtidigt som vi lägger grunden för nästa generations stegprodukter, säger Robert Agerskog, produktchef på Wibe Ladders.

Varje år sker runt 700 fallolyckor från stegar, i genomsnitt resulterar varje olycka i 50 dagars sjukskrivning. Ett par gånger om året resulterar fallolyckan i dödsfall, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. − Att påverka och förbättra säkerheten är en viktig del i vår roll som leverantör av stegar och bockar. Det kommer att underlätta för underentreprenörer när reglerna blir desamma för alla riksbyggare och förhoppningsvis snart även för hela byggbranschen, säger Robert Agerskog.

Skanska och Ahlsell har informerat riksbyggkunder om projektet med önskemålet att kapa en enhetlig syn inom branschen. Intresset är stort och flera företag har redan svarat att de kommer att följa projektets urvalskriterier och snarast möjligt förankra och sprida informationen vidare. Alla artiklar som uppfyller kraven presenteras i en sortilog, på följande adress: http://np.netpublicator.com/netpublication/n45377677.

− Samtliga produkter med etiketten "Bra arbetsmiljöval" ligger över lagkraven och EU:s riktlinjer. Bakom varje enskild produkt finns åratal av kunskap, erfarenhet och produktutveckling som har lett fram till högsta möjliga kvalitet och säkerhet enligt dagens krav, säger Robert Agerskog.

För mer information, kontakta Robert Agerskog, Produktchef Wibe Ladders, telefon: 033-723 74 58, .

Publicerat 01 november 2011.

Fråga oss