Partner login

Bra Arbetsmiljöval

Wibe Ladders - Sverige

Märkningen 'Bra Arbetsmiljöval' är framtagen för att öka säkerheten vid arbete på höjd. Den innebär att produkten utöver de krav som ställs för att få ett typgodkännande även uppfyller ett antal ytterligare krav. Läs mer om dem nedan. Märkningen är framtagen av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp, bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, PEAB och JM.

Vårt sortiment av godkända stegprodukter

Wibe Ladders har 9 godkända modeller av stegar, bockar och arbetsplattformar i totalt 24 olika höjder. Följ länken nedan för att se alla våra godkända produkter. Tänk på att en del av modellernas höjder inte är godkända.

Se vårt sortiment av produkter märkta med 'Bra Arbetsmiljöval'.

Fråga oss