Partner login

Frequently Asked Question(s)

Wibe Ladders - Sverige
 • Är era stegar typkontrollerade och godkända?

  Ja, alla våra stegar och ställningar är typkontrollerade av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enligt gällande standarder.

  Dessutom genomför vi regelbundet egna tester för att säkerställa att våra stegar håller högsta kvalitet.

 • Vilka lagar är det som gäller när man skall arbeta med stegar och ställningar?

  Det finns olika regler för stegar och ställningar och dessutom beror det på om du skall arbeta med stegar eller använda dem hemma.

 • Vad skall man tänka på för att arbeta säkert på stegar?

  Det finns mycket att tänka på. Vi brukar sammanfatta det i tre steg, Välj rätt stegprodukt, Använd den på rätt sätt och Inspektera den regelbundet.

  För den som vill lära sig mer så har vi en Academy som ger fyra olika utbildningar i säkert arbete på stegar och ställningar. Dessutom erbjuder vi också steginspektioner. 

  Vår säkerhetsinstruktör är också ute och håller Safety Events och svarar på alla frågor om stegsäkerhet.

 • Vad kan jag själv reparera på en stege?

  Detaljer som är skruvade på plats går oftast att byta själv. Är detaljerna nitade eller kragade så kan man oftast inte reparera stegen själv.

 • Vad är bra arbetsmiljöval och har ni några stegar med den märkningen?

  Det är en märkning för säkrare stegprodukter som är skapad av riksbyggarnas säkerhetsgrupp.

 • Har Wibe Ladders någon miljöcertifiering?

  Ja, Wibe Ladders är certifierade enligt ISO 14 001 och vi jobbar med att kontinuerligt utveckla vårt miljöarbete. Vi berörs av EU:s kemikalielagstiftning REACH.

  Verksamheten definieras som nedströms-användare eftersom vi varken tillverkar eller importerar kemiska produkter till den europeiska marknaden. Vi kontrollerar våra kemikalier via eco-online kemikaliehanteringsregister.

  Hållbar utveckling är en möjlighet för Wibe Ladders och Hultafors Group - det syftar till att skapa långsiktig lönsamhet för vårt företag.Vi strävar efter att utveckla och tillverka produkter som uppfyller hållbarhetskraven för att på lång sikt bidra till ett bättre samhälle. Vår ambition är att prestera med en hög nivå av hållbarhet.

 • Jag har tappat bort min monteringsanvisning, kan jag ladda ner en ny från er webb?

  Självklart kan du ladda ner monteringsanvisningar instruktioner från vår webb! Du hittar dem både bland våra produktsidor och under Säkerhetsguiden.

 • Hur gör jag för att ställa min stege i kombifunktion?

   Du behöver en stegfot (inklusive ett säkerhetsband som medföljer stegfoten) sedan beror det på vilken stegmodell du har.

 • Gäller utbildningarna i er Academy bara för Wibe Ladders produkter eller kan man använda stegar och ställningar av vilket fabrikat som helst efter att man har gått en utbildning?

  Det spelar ingen roll vilket fabrikat du har, våra utbildningar handlar inte om våra produkter utan mer generellt om hur man arbetar säkert på stegar och ställningar.

 • Jag har en gammal modulstege, går den att kombinera med en nyare modulstege?

   Ja, våra gamla modulstegar (som har artikelnummer som börjar med 7) går att kombinera med våra nyare vars artikelnummer börjar med 8.

 • Är era stegar EX-klassade (Klassade för användning i explosiv miljö)?

  Sedan 2003.

  Inom EU/EFTA finns ett direktiv som hanterar detta. Direktiv 94/9/EC om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivning. Detta kallas även ATEX (från franskans ATmosphères EXplosibles). Enligt detta direktivs paragraf 5.2.1 omfattas inte stegar av direktivet, och kan följaktligen inte certifieras.

  Utdrag ur Direktiv 94/9/EC
  5.2 Exempel på utrustningar som inte omfattas av direktiv 94/9/EG
  5.2.1 ”Enkla” produkter
  För “enkla” elektriska produkter, utgör harmoniserade standarder en god grund för att bedöma storleken på elektriska tändkällor och följaktligen avgöra huruvida dessa kan tända eller inte. Generellt sett är det många enkla mekaniska produkter som inte omfattas av direktiv 94/9/EG eftersom de saknar inneboende antändningskälla (se avsnitt 3.7.2). Exempel på produkter utan inneboende antändningskälla är handverktyg som hammare, skruvnycklar, sågar och stegar.

  Våra produkter är certifierade I enlighet med AFS 2004:3 samt EN131. Läs mer om Lag och Myndighetskrav här.

 • Kan jag korta ner min stålstege så den passar mitt tak bättre?

  Ja, det går. Vi rekommenderar att du då använder en bågfil. Efter kapning behöver snittytan behandlas för att förhindra korrosion. Använd kallgalv, till exempel zinkspray eller zinkpasta. Undvik att kapa för nära ett steg, utskicket bör vara minst 10 cm.

  För säkrare klättring skall skarven mellan två stegar vara samma avstånd som mellan två steg. Kapa därför bara  i över- eller underkant.

 • Varför kan stegar inte CE-märkas?

  Endast produktgrupper som omfattas av särskild lagstiftning på Europanivå kan CE-märkas. Stegar tillhör inte en sådan produktgrupp. Anledningen till att vissa av våra anliggande stegar har en CEmärkning på etiketten är för att samma stege ibland används som en fast monterad takstege. Som fast monterad takstege räknas stegar som byggmaterial. Då finns det lagstiftning som gör att de kan CE-märkas. Ifall man ser trappstegar, bockar eller liknande produkter med ett CE-märke så är de felaktigt märkta, vilket är ett lagbrott. Läs gärna mer om vilka produkter som kan CE-märkas på Europeiska Kommissionens hemsida

 • Måste stegar vara godkända enligt den nya Europeiska standarden EN 131?

  Nej i Sverige så finns det inga krav på att stegar skall vara typgodkänd enligt EN 131, det är helt frivilligt att följa den standarden.

  Våra stegar är certifierade enligt de lagkrav som finns i Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2004:3. Enligt den så skall stegar vara godkända enligt svensk standard SS 2091 som är snarlik den Europeiska standarden. Man får alltså både använda och sälja stegar som inte uppfyller den nya standarden EN 131. Dessutom får man alltid fortsätta att använda en stege efter att en standard har ändrats, det som räknas är att stegen var godkänd när den såldes och köper du en stege från oss så kan du lita på att den är godkänd enligt gällande regler.

   Den nya Europeiska standarden innebär bland annat att stegbreddning krävs på anliggande stagar över 3 meter. När du köper en yrkesstege från oss så får du alltid med en stegfot till stegar över 5 meter och självklart så har vi även stegfötter som passar till kortare stegar.

Fråga oss