Partner login

Har Wibe Ladders någon miljöcertifiering?

Wibe Ladders - Sverige

Ja, Wibe Ladders är certifierade enligt ISO 14 001 och vi jobbar med att kontinuerligt utveckla vårt miljöarbete. Vi berörs av EU:s kemikalielagstiftning REACH.

Verksamheten definieras som nedströms-användare eftersom vi varken tillverkar eller importerar kemiska produkter till den europeiska marknaden. Vi kontrollerar våra kemikalier via eco-online kemikaliehanteringsregister.

Hållbar utveckling är en möjlighet för Wibe Ladders och Hultafors Group - det syftar till att skapa långsiktig lönsamhet för vårt företag.Vi strävar efter att utveckla och tillverka produkter som uppfyller hållbarhetskraven för att på lång sikt bidra till ett bättre samhälle. Vår ambition är att prestera med en hög nivå av hållbarhet.

Fråga oss