Partner login

Vad kan jag själv reparera på en stege?

Wibe Ladders - Sverige

Detaljer som är skruvade på plats går oftast att byta själv. Är detaljerna nitade eller kragade så kan man oftast inte reparera stegen själv.

Fråga oss