Partner login

Varför kan stegar inte CE-märkas?

Wibe Ladders - Sverige

Endast produktgrupper som omfattas av särskild lagstiftning på Europanivå kan CE-märkas. Stegar tillhör inte en sådan produktgrupp. Anledningen till att vissa av våra anliggande stegar har en CEmärkning på etiketten är för att samma stege ibland används som en fast monterad takstege. Som fast monterad takstege räknas stegar som byggmaterial. Då finns det lagstiftning som gör att de kan CE-märkas. Ifall man ser trappstegar, bockar eller liknande produkter med ett CE-märke så är de felaktigt märkta, vilket är ett lagbrott. Läs gärna mer om vilka produkter som kan CE-märkas på Europeiska Kommissionens hemsida

Fråga oss