Partner login

Lag- och myndighetskrav

Wibe Ladders - Sverige
Alla våra produkter testas av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att bli typgodkända enligt gällande standard. Dessutom gör vi regelbundet egna tredjepartsövervakade tester för att försäkra oss om att alla våra produkter håller vad vi lovar.

I arbetsmiljölagen finns regler om de skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har, för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3 tar i detalj upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön när det gäller stegar och arbetsbockar. Alla våra produkter upp-fyller dessa höga krav och får därför märkas med en etikett som talar om att stegen är godkänd.
För oss finns det nämligen bara en sak som räknas: att du ska kunna lita på att vi har tänkt säkerhet, i varje steg.

TYPKONTROLLERAT.

SP, har till uppgift att granska produkter och konstruktioner så att de uppfyller krav på säkerhet och god miljö. SP använder både svenska och internationella bestämmelser.

För stegar gäller Europanorm EN 131 och det något strängare regelverket Svensk Standard SS 2091 (läs mer här). För ställningar gäller Europanorm EN 1004.

Typkontroll stegar, arbetsbockar och pallar.

SP Type tested AFS 2004:3När SP kontrollerar stegar går de efter Europanorm EN 131 och det något strängare regelverket Svensk Standard SS 2091 (läs mer här). Dessa krav ställs av Arbetsmiljöverket i AFS 2004:3 för att värna om din säkerhet.

Alla våra stegar, arbetsbockar och arbetspallar uppfyller dessa höga krav och får därför märkas med en etikett som talar om att stegen är godkänd. Vårt certifikat för bärbara stegar har nummer 102 102.

SP Type tested AFS 1990:12Typkontroll ställningar.

Våra ställningar är typkontrollerade enligt AFS 1990:12 och godkända enligt Svensk Standard SSHD 1004, lastklass 3. Våra certifikat för ställningar har nummer 249 402, 249 403, 249 405, 102 104 och 102 105.

Kontroll takprodukter.

SP ControlSP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, testar och certifierar tak-skyddsprodukter. Kraven finns beskrivna i SP:s "Certifieringsregler för takskyddsanordningar", SPCR 014. När dessa krav uppfylls får produkterna förses med P-märkning. Vårt certifikat för takskydds-produkter har nummer 102 101.

Fråga oss