Partner login

Regler för ställningar.

Wibe Ladders - Sverige

TYPGODKÄNNANDE PÅ STÄLLNINGEN - EN NÖDVÄNDIGHET.

Alla ställningar som säljs måste vara typgodkända enligt gällande standard.

ÄR DIN STÄLLNING DET?

GÄLLANDE STANDARDER.

Samtliga Wibe Ladders ställningar testas av Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut (SP) enligt deras testrutin som finns beskriven i SPCR064.

  • För ställningar gäller SS-EN 1004.

KRAV OCH FÖRESKRIFTER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET.

Förutom standarder finns det föreskrifter. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som reglerar yrkesverksam använding av t ex ställningar. Föreskrifterna innehåller också krav som vi som tillverkare måste ta hänsyn till när vi dimensionerar våra stegprodukter.

  • För ställningar gäller AFS 1990:12 samt ändringsföreskrifterna AFS 1994:14; AFS 1995:07; AFS 2003:05 och AFS 2004:4.

Nyligen kom ett tillägg till reglerna från Arbetsmiljöverket (AFS 2013:4).

  • Det krävs numera dubbla skyddsräcken på alla plattformshöjder över två meter.
  • Alla nivåer måste vara helt täckta med arbetsplanskomponenter vilket innebär att RT 1400XR behöver dubbla plattformar på alla nivåer.
  • Man får inte längre klättra på ramarna om översta plattformen ligger högre än 2,5 meter utan måste då använda stege eller trappa.

Självklart är våra paket kompletta med alla dessa komponenter och typgodkända av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Så köper du våra ställningar så vet du att du jobbar säkert och enligt reglerna.

På grund av att man har ändrat på vissa beräkningsmodeller för typgodkännandet så krävs numera även högre ballast om man bygger en 8,2 meters ställning utomhus.

I de nya reglerna så har även kraven på utbildning förändrats och det har införts sanktionsavgifter för den som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar utan att ha rätt utbildning.

KRAV PÅ DOKUMENTATION.

Den första juli 2006 trädde strängare regler för ställningsbyggnation i kraft. Arbets-miljöverket har givit ut skriften ADI 451 som förklarar vad dessa regler innebär. ADI 451 kan laddas ner från Arbetsmiljöverkets hemsida utan kostnad.

ADI 451 beskriver vilka krav på dokumentation som finns. Dessa krav omfattar bland annat att en riskbedömning skall göras, en plan för uppförandet skall upprättas. Vidare skall uppgifter om ställningen finnas. Fakta om ställningen skall även finnas på en uppbyggd ställning. Förslag på sådan hittar du på Ställningsentreprenörerna STIBs webbplats.

Fråga oss