Partner login

Regler för stegar.

Wibe Ladders - Sverige

Label laddersTYPGODKÄNNANDE PÅ STEGEN - EN NÖDVÄNDIGHET.

Alla stegar som säljs måste vara typgodkända enligt gällande standard.

ÄR DIN STEGE DET?

GÄLLANDE STANDARDER.

Samtliga Wibe Ladders stegar testas av Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut (SP) enligt deras testrutin som finns beskriven i SPCR064.

  • För stegar gäller EN131 och den strängare svenska standarden SS2091.
  • För vägg- och takprodukter gäller SS-EN 12951 och Boverkets regler BBR 8:241. Dessutom gäller SS831340 och SS831342 för väggstegar.

FÖRESKRIFTER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET.

Förutom standarder finns det föreskrifter. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som reglerar yrkesverksam använding av t ex stegprodukter. Föreskrifterna innehåller också krav som vi som tillverkare måste ta hänsyn till när vi dimensionerar våra stegar.

  • För stegar och arbetsbockar gäller AFS 2004:3.

Fråga oss