Partner login

Bra Arbetsmiljöval –ett bra val för säkert arbete

Wibe Ladders - Sverige

Etiketten "Bra Arbetsmiljöval" har utvecklats för att öka säkerheten vid arbete i höjder. Det innebär att produkten uppfyller ett antal ytterligare krav, utöver de grundläggande krav som krävs för att få ett godkännande.

Fall är tyvärr mycket vanliga, och risken ökar betydligt, ju högre upp du arbetar. Under 2010 leder nästan hälften av skadorna till följd av ett fall till mer än 15 dagars frånvaro från arbetet.

Genom att välja produkter som är märkta som "Bra arbetsmiljöval" kan du vara säker på att produkten uppfyller fler krav än de grundläggande som krävs för godkännande. Etiketten har utvecklats av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp * i samarbete med bland annat Wibe Ladders.

* Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av; NCC, Veidekke, Svevia, Peab, Skanska och JM.

Detta gäller för 'Bra Arbetsmiljöval'

Kraven på plattformshöjd och fallskydd varierar beroende på stegens höjd. Dessutom finns det allmänna regler som gäller för alla höjder.

minimumkrav för fallskydd

.

Godkända för "Bra Arbetsmiljöval"

Wibe Ladders har elva godkända modeller av stegar, bockar och plattformar i totalt 32 olika höjder. Tänk på att några av modellernas höjder inte godkänns enligt "God arbetsmiljöval".

Kolla in vårt sortiment

Fråga oss