Partner login

Bra Arbetsmiljöval –ett bra val för säkert arbete

Wibe Ladders - Sverige

Etiketten "Bra Arbetsmiljöval" har utvecklats för att öka säkerheten vid arbete i höjder. Det innebär att produkten uppfyller ett antal ytterligare krav, utöver de grundläggande krav som krävs för att få ett godkännande.

Fall är tyvärr mycket vanliga, och risken ökar betydligt, ju högre upp du arbetar. Under 2010 leder nästan hälften av skadorna till följd av ett fall till mer än 15 dagars frånvaro från arbetet.

Genom att välja produkter som är märkta som "Bra arbetsmiljöval" kan du vara säker på att produkten uppfyller fler krav än de grundläggande som krävs för godkännande. Etiketten har utvecklats av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp * i samarbete med bland annat Wibe Ladders.

* Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av; NCC, Veidekke, Svevia, Peab, Skanska och JM.

Detta gäller för 'Bra Arbetsmiljöval'

Kraven på plattformshöjd och fallskydd varierar beroende på stegens höjd. Dessutom finns det allmänna regler som gäller för alla höjder.

minimumkrav för fallskydd

Nivå 1

Maximal plattformshöjd 0.5 meter

 • Storlek platform: minst 600 x 300 mm.
 • Fallskydd: behövs inte.
 • Arbetsbockar utan räcke måste ha steg på båda sidor.
 • Stegen måste ha halkskydd.
 • Produkten måste vara godkänd.
 • Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
 • Stegdjupet måste vara minst 50mm.
 • Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
 • Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.

Nivå 2

Maximal plattformshöjd 1.25 meter

Storlek platform: minst 300 x 250 mm.
Fallskydd: stoppskydd på tre sidor
Arbetsbockar utan räcke måste ha steg på båda sidor.

 • Stegen måste ha halkskydd.
 • Produkten måste vara godkänd.
 • Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
 • Stegdjupet måste vara minst 50mm.
 • Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
 • Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.

Nivå 3

Maximal plattformshöjd 2 meter

Storlek platform: minst 400 x 400 mm.
Fallskydd: räcke på minst 3 sidor.
Maximal vikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs hjul.

 • Stegen måste ha halkskydd.
 • Produkten måste vara godkänd.
 • Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
 • Stegdjupet måste vara minst 50mm.
 • Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
 • Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.

Nivå 4

Platformshöjd högre än 2 meter

Storlek platform: minst 400 x 400 mm.
Fallskydd: skydd på alla 4 sidor.
Maximal vikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs hjul.

 • Stegen måste ha halkskydd.
 • Produkten måste vara godkänd.
 • Fristående stegar måste gå att låsa i utfälld position.
 • Stegdjupet måste vara minst 50mm.
 • Stegavståndet får vara maximalt 300mm.
 • Produkten måste vara försedd med glidskydd eller liknande skydd.

.

Godkända för "Bra Arbetsmiljöval"

Wibe Ladders har elva godkända modeller av stegar, bockar och plattformar i totalt 32 olika höjder. Tänk på att några av modellernas höjder inte godkänns enligt "God arbetsmiljöval".

Kolla in vårt sortiment

Fråga oss