Partner login

2. Använd stegen rätt

Wibe Ladders - Sverige

Den vanligaste orsaken till stegolyckor är att stegen välter i sidled eller att stegen glider ut från väggen nertill samtidigt som toppen glider neråt.

Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 08 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 07 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 11

Viktiga faktorer att tänka på för att undvika denna typen av olyckor, och andra, är bland annat stegens lutning, underlaget och förankring.

Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 12 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 10 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 05

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur man använder stegen på rätt sätt och undviker olyckor.

Du kan också öka din säkerhet genom att använda smarta tillbehör. Du kan läsa mer om våra tillbehör här.

Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 04 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 06 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 09
Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 03 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 02 Wibe Ladders Ladder Guide - Use the ladder correct 01

På Wibe Stegar ser vi det som vårt ansvar att skapa säkrare stegar. Därför har vi sedan februari 2006 levererat stegar med stegfot till professionella stegar och stödben för alla stående stegar, som enligt svenska Arbetsmiljöverket ska vara stagade vid professionellt bruk.

Av utrymmesskäl är stegfot och stödben alltid tejpade på stegen under transport och lagerhållning. Montering av stegfot och stödben tar högst 5 minuter för slutkunden att göra.

Dessa steginstruktioner är i enlighet med EN 131-4:2007.

Fråga oss