Partner login

3. inspektera stegen

Wibe Ladders - Sverige

Är dina stegar, bockar och ställningar säkra att använda?

Wibe Ladders kan hjälpa företag att inspektera stegar och ställningar. Kontakta oss för mer information.

Genom att kontinuerligt utföra kontroller av dina stegar kan du vara säker på att de inte har skadats under hantering eller lagring. Den person som kommer att klättra på stegen bör också undersöka den innan användning - allt för ett säkrare jobb.

  • Inspektera alltid stegen innan användning.
  • Skadade delar, exempelvis glidskydd, skall ersättas. Delar som är skruvade i konstruktionen, eller liknande, kan bytas om detta görs i enlighet med monteringsinstruktion.
  • Delar som är permanent fixerade till konstruktionen skall ej bytas av obehöriga personer.
  • Reparationer av delar som är permanent fixerade till konstruktionen skall utföras av tillverkaren.
  • Skadade stegar som ej kan repareras skall destrueras.

Information om reservdelar hittar du här.

Fråga oss