Vårt arv

Wibe Ladders framgångar är historien om många uppfinningsrika människor som satt sitt prägel på företaget genom åren. Man brukade säga att de anställda på Wibe Ladders var smått geniala. I dag skulle vi kalla dem innovationsdrivna. För det är just det vi är.

Wibe Ladders historiaWibe Ladders historia

Männen bakom Wibe Ladders

Historien om Wibe Ladders är berättelsen om en teknisk konstruktör och en finansiär. Två män med olika talanger, men med ett gemensamt intresse för stål.

Anders Wikstrand föddes 1872 i Vika, en by nära Mora. Han blev tidigt intresserad av teknik, och han sades vara ”född ingenjör”. Han hade också ett intresse för att göra affärer. Vid 14 års ålder började han arbeta i en butik i Mora och när han var 16 åkte han till Stockholm. Han stannade i huvudstaden några år men före sekelskiftet var han tillbaka i Mora, där han startade en lanthandel tillsammans med sin bror. Men Anders hade större målsättningar. Vid sidan av butiken började han göra affärer i skogsfastigheter och strax därefter började han uppfinna maskiner och apparater som på något sätt kunde underlätta arbetskrävande uppgifter.

Anders Wikstrand var vd för Wibe Ladders från starten och ända fram till 1954. Han var då 82 år och efterträddes av sin son Torsten.

Victor Berg var 15 år gammal då han kom till Mora 1886. Han började arbeta som kontorist på skogsföretaget Korsnäsbolaget. Victor var en arbetsam ung man som skötte sitt jobb väl och med tiden fick han allt större ansvar. Han tog så småningom över ledningen för Korsnäsbolagets Moradistrikt efter sin svärfar Schollin.

Efter att ha finansierat grundandet av företaget var Victors huvudsakliga engagemang i Wibe Ladders av finansiell karaktär, men han var även styrelseordförande. Victor var verksam i företaget i 13 år fram till slutet av sitt liv, då han efterträddes av sin son Per-Erik.

Wibe Ladders historia – Grundarna, Anders Wikstrand och Victor Berg

Allt började med en bärplockare och ett handtag

Historien om Wibe Ladders börjar egentligen några år innan företaget grundades. I själva verket var det en rad av idéer som så småningom ledde till födelsen av stålstegen. Och allt började med en bärplockare och ett handtag. Låt oss börja från början.

Långt innan Wibe Ladders grundades hade uppfinnaren Anders Wikstrand utvecklat flera produkter tillverkade av stål. En av dessa produkter var en populär bärplockare, en stubbröjare som förenklade arbetet inom skogsbruket, och något som kallades Autotraktor som hjälpte människor att få upp sina bilar ur diken.

Autotraktorn kom till tack vare bilens ökande popularitet. Fler och fler ägde en bil och när en granne kom och frågade Wikstrand om han fick låna ett verktyg för att få upp sin bil ur ett dike, fick Anders idén att vidareutveckla sin stubbröjare för just det ändamålet. Resultatet blev Autotraktorn.

Wibe Ladders föds

I slutet av 1920-talet började Wikstrand konstruera stålstegar och det var handtaget på Autotraktorn som sådde fröet till den numera berömda stegen från Wibe Ladders. Det berodde på att handtaget var gjort av runda stålrör. Wikstrand hade märkt att handtaget böjde sig när motståndet från den bärgade bilen blev för stort, så han bytte ut de runda rören mot ovala som han monterade på ändarna. Det gjorde att handtaget blev starkare vad gäller böjmotstånd.

Det var faktiskt så starkt att Wikstrand snart kom på idén att använda ovala stålrör som sidosektioner i stegar. Men det blev snart uppenbart att ovala rör gjorde det omöjligt att fästa stegpinnarna på ett tillräckligt bra sätt. Lösningen blev att pressa rören till en sexkantig form. Detta skapade de perfekta fästpunkterna för stegpinnarna eftersom de kunde monteras på en plan yta, och trots sin platthet och låga vikt blev röret ännu mer motståndskraftigt mot böjning. På så sätt föddes den sexkantiga Wibe Ladder-profilen.

Wibe Ladders historia – Produkter genom tiderna

Ett sortiment som speglade tiden

När vi ser tillbaka på de produkter som Wibe Ladders har utvecklat genom åren är det som att åka på en tidsresa. Många av produkterna som lanserades i mitten av 1900-talet var inspirerade av händelser i omvärlden.

1930 började stålstegar med sexkantsrör tillverkas – en uppfinning som skulle leda till stora framgångar. Under de följande åren utökades sortimentet med ställningar och ”stora stegar” för höjder upp till 18 meter, ofta med hjul för marktransport. Trappstegar och räddningsstegar blev också en del av sortimentet. Men tiderna var svåra och företaget fortsatte att utveckla och tillverka allt som kunde säljas, exempelvis strykbrädor.

På 1940-talet var Wibe Ladders sortiment tydligt påverkat av omvärlden. Till exempel började företaget tillverka takräcken för bilar, vilket gjorde det lättare att transportera gengasved och kolsäckar. Efter andra världskriget fanns stor potential att utöka produktionen, eftersom Sverige var relativt opåverkat av kriget och snabbt kunde agera för att förse efterkrigstidens Europa med varor.

Till exempel såg Wibe Ladders en möjlighet att göra flygplanstrappor för passagerare när reguljärflyget hade kommit i gång igen. Dessa trappor tillverkades inte bara i Sverige utan även i Nederländerna och Sydafrika. Det fanns också utrymme att investera i flera andra produktionsområden.

Aluminiumstegar och kabelstegar gör sitt intåg

1948 kom aluminiumstegarna. Dessa lättmetallstegar sålde till en början mycket sämre än stålstegar, men med åren kom de att dominera stegmarknaden.

Första hälften av 1950-talet lanserades kabelstegar för elkablar, och senare även för gummirör och plastslangar. Nu öppnar sig även ett nytt område: master.

Tillverkning och montering av kommunikationsmaster

I slutet av 1950-talet var Wibe Ladders ett varumärke som förknippades med tv och modern kommunikationsteknik. 1958 fick företaget en stor order på tv-master, en effekt av tevens genombrott. Redan innan dess hade Wibe Ladders tillverkat master och radioantenner åt försvarsmakten.

Wibe Ladders fokus på master blev en framgång och produkter tillverkades både för den svenska marknaden och för export.

Fullt fokus på stegar och ställningar

Inte förrän på 1980-talet började Wibe Ladders fokusera enbart på stegar och ställningar. Under 1980- och 90-talen förvärvade Wibe Ladders flera företag, bland annat NorBas och Vikingstep. Under Thorsman Groups ägandeskap flyttades 1996 stegproduktionen från Bodafors till Nässjö, där ett nytt lager etablerades. Sortimentet utökades även till att omfatta räddningsstegar för den svenska brand- och räddningstjänsten.

Produkter genom tiderna

Låt oss titta närmare på några av de produkter vi har tillverkat genom åren.

The History of Wibe Ladders - The Berry Picker

BÄRPLOCKAREN (1910-talet) Det första patentet som Anders Wikstrand tog var på en bärplockare han utformade på 1910-talet. Den hade en ny funktion: en fälla som höll bären kvar i behållaren. Bärplockaren gjorde succé och 1915 hade fler än 30 000 producerats.

Wibe Ladders historia – Extraktorn

EXTRAKTORN (1920-talet) Anders Wikstrand tyckte att de mekaniska stubbröjarna var alldeles för otympliga. De vägde 500 kilo och krävde både man och häst för att göra jobbet. Hans lösning var att utveckla en enklare, lättare version av stubbröjaren som bara vägde 102 kilo. Han kallade den Extraktorn, och den visade sig bli en bästsäljare. Faktum är att den var Wikstrands mest framgångsrika produkt på 1920-talet.

Wibe Ladders historia – Autotraktorn

AUTOTRAKTORN (1930-talet) För Anders Wikstrand var ingenting omöjligt. En dag kom en granne och bad att få låna ett hjälpmedel för att få upp sin bil ur diket. Wikstrand lånade mannen sin mindre modell av Extraktorn och grannen kunde enkelt bärga sin bil med den. Det här fick naturligtvis Anders Wikstrand att fundera på att utveckla en produkt specifikt för ändamålet. Slutresultatet var en vidareutveckling av stubbröjaren kallad Autotraktor, som var idealisk för att bärga tunga föremål som bilar. Autotraktorn kunde också användas för att dra in motorbåtar och andra mindre farkoster till land.

Wibe Ladders historia – Flygplanstrappa

FLYGPLANSTRAPPOR (1940-talet) Efter andra världskriget såg Wibe Ladders en möjlighet att tillverka flygplanstrappor för passagerare när reguljärflyget hade kommit i gång igen. Under de närmaste åren tillverkade Wibe Ladders trappor för flygplan inte bara i Sverige utan även i Nederländerna och Sydafrika.

Wibe Ladders historia – Wilett-stolen

WILETT-STOLEN (1950-talet) Wilett-stolen tillverkades av lättmetall och var den första hopfällbara campingstolen som producerades i Sverige.Wibe Ladders är en del av Hultafors Group tillsammans med:

För mer information om varumärkena är du välkommen att kontakta oss.

Användningsvillkor | Integritetspolicy | Byt land | Cookiepolicy |