De vanligaste orsakerna till olyckor

Ju mer medveten man är om de vanligaste orsakerna till olyckor, desto lättare är det att undvika dem. De fem vanligaste orsakerna till stegrelaterade olyckor är:

 • Förlorad stabilitet
 • Hantering och uppställning
 • Halkning, snubbling och fall
 • Mekaniskt fel
 • Elektriska faror
Hur man förhindrar de vanligaste olyckorna med stegar.Hur man förhindrar de vanligaste olyckorna med stegar.

Förlorad stabilitet

En anliggande stege vilar mot två ytor: väggen samt marken eller underlaget. Så mycket som 75 % av alla stegolyckor beror på att stegen glider på en av dessa två ytor: antingen glider den nedre delen ut, eller så glider den övre delen i sidled. Olyckor med fristående stegar domineras på liknande sätt av en enda sorts olycka: marken som stegen är placerad på är ojämn, eller så svag att den ger vika.

Vanliga orsaker till olyckor med anliggande stegar

Andra vanliga säkerhetsproblem med stabilitet omfattar:

 • Väderförhållanden, inklusive vind (av naturliga skäl), och regn, vilket kan öka risken för glidning och halkning
 • Oväntad stöt mot stegen – t.ex. dörr, fordon eller person
 • För många tunga eller skrymmande material på höjder
 • Att man står ovanför den högsta säkra punkten, som är 3 till 4 steg under toppen av stegen

Hantering och uppställning

Felaktigt burna stegar kan stöta emot människor eller egendom på väg till uppställning, och en fallande stege kan orsaka allvarliga skador på personer på marken. Stegar är stora och otympliga att transportera, bära, ställa upp och ta ner. Särskild försiktighet krävs alltid vid

 • förflyttning av stegen till arbetsstället
 • uppställning och demontering av stegen
 • medförande av arbetsredskap och material uppför och nedför stegen.
Hantering och uppställning av anliggande stegar

Halkning, snubbling och fall

Många stegolyckor inträffar på grund av mänskliga fel och osäkra arbetsmetoder som är enkla att förebygga. Olämpliga skor är en förvånansvärt vanlig orsak till att man halkar, snubblar och faller när man arbetar på höjder. Bär alltid arbetsskor med gummisulor eller andra lämpliga skor så att varje steg du tar är säkert och tryggt. Andra osäkra metoder inkluderar att klättra på en stege två steg åt gången, att försöka flytta eller justera stegen när man står på den, och att glida ner för stolparna i stället för att klättra ner försiktigt.

Undvik att halka och falla från stegar

Mekaniskt fel

Utgå aldrig från att om stegen var säker att använda förra gången så finns det inget behov av att inspektera stegen den här gången. Skador kan ha gått obemärkt förbi förra gången eller uppstått sedan dess. Vanliga mekaniska fel inkluderar skadade fotsteg eller stolpar. Överbelastning av en stege kan förvärra svagheter eller till och med orsaka att strukturellt sunda stegar havererar. Allt relaterat till mekanisk stegsäkerhet omfattas av ”Inspektera stegen”.

Välj rätt anliggande stege. 200P är vår bästa trappstege hittills.

Elektriska faror

Stegar bör aldrig placeras för nära elektrisk utrustning, t.ex. luftledningar. Den koncentration som krävs för att utföra sitt jobb på rätt sätt kan tillfälligt minska medvetenheten om saker utanför synfältet. Om en av dessa saker är en kraftledning kan det uppstå allvarliga skador. Ställ aldrig upp din stege nära en elektrisk källa eller fara. Det gäller särskilt aluminiumstegar som självklart leder elektricitet och kan vara farliga om de kommer för nära en strömkälla. Dessutom kan stegar som ställs upp utan tillräcklig försiktighet lätt skada elektrisk utrustning som taklampor, kåpor och skyddsisolering.Wibe Ladders är en del av Hultafors Group tillsammans med:

För mer information om varumärkena är du välkommen att kontakta oss.

Användningsvillkor | Integritetspolicy | Byt land | Cookiepolicy |