Arbete med stegar

När man arbetar yrkesmässigt med stegar måste man vanligtvis följa vissa säkerhetsriktlinjer och föreskrifter. Dessa varierar från land till land och styrs främst av nationella eller lokala arbetsmiljölagar. Vår säkerhetsguide täcker grunderna i vad du behöver veta om säkert arbete på stegar, även om ytterligare krav kan gälla.

Bortsett från de grundläggande säkerhetsriktlinjerna finns det vissa ytterligare saker som gäller i de flesta europeiska länder.

  • Stegar måste vara typgodkända. Det är dock inget du behöver tänka så mycket på, eftersom vi ser till att våra produkter alltid uppfyller lagkraven.
  • Stegar bör inspekteras och underhållas regelbundet, och i vissa länder, t.ex. Nederländerna, bör detta utföras av en oberoende inspektör.
  • Det kan finnas frivilliga branschstandarder som den svenska märkningen Bra Arbetsmiljöval som krävs på vissa arbetsplatser. Liknande märkning finns även i Norge och Finland.

Dessa regler gäller mobila stegar, inte stegar som är permanent monterade på väggar och tak.

För arbeten i hemmet

Om du använder din stege hemma finns det i allmänhet inga regler som gäller för användningen av den, men vi rekommenderar att du följer samma regler som gäller för yrkesanvändare. De är regler som är till för att hålla dig säker. Vår säkerhetsguide för stegar är en bra plats att starta på.

Om du anlitar en yrkesman för arbete i ditt hem kan situationen vara lite annorlunda. Om du lånar ut din produkt till dem kan du vara ansvarig för att se till att den är säker och godkänd. Detta gäller alltid ställningar, så kontrollera nationella regler och förordningar.

För återförsäljare

För återförsäljare är det viktigaste att man vet att lagen i de flesta europeiska länder kräver att ställningar som säljs är typgodkända och att man följer detta. Så länge du säljer Wibe Ladders är detta inget du behöver tänka på. Vi ser alltid till att våra produkter uppfyller lagkraven.

Kanske finner du denna guide till att hitta rätt stege användbar.Wibe Ladders är en del av Hultafors Group tillsammans med:

För mer information om varumärkena är du välkommen att kontakta oss.

Användningsvillkor | Integritetspolicy | Byt land | Cookiepolicy |