Standarder

En produktstandard är ett dokument som innehåller specifikationer om hur en produkt ska utformas och testas. Det finns naturligtvis olika standarder för olika typer av produkter. Nedan kan du läsa om vilka standarder som gäller för produkterna i vårt sortiment. I princip är en standard frivillig, men i många fall blir den obligatorisk genom att den hänvisas till i en lag.

Stegar

Den europeiska standarden EN 131 styr utformningen av stegar. Standarden specificerar i första hand hur stegar ska dimensioneras och testas. Den europeiska standarden är dock inte ett lagkrav i alla europeiska länder. Utöver den europeiska standarden följer vi som svensk tillverkare även den svenska standarden SS 2091 som i vissa fall har lite hårdare krav.

Vårt certifikat visar vilka stegar som uppfyller vilka delar och versioner av olika standarder.

Arbetsplattformar

Utformningen av arbetsplattformar styrs av en relativt ny underavdelning av den europeiska stegstandarden, nämligen EN 131-7.

Ställningar

Utformning, testning och i viss mån användning av ställningar styrs av den europeiska standarden EN 1004-1.

CE-märkning

Vi får ibland frågor om huruvida stegar kan CE-märkas. Svaret är att det inte går att CE-märka stegar eftersom endast produktgrupper där det finns en harmoniserad standard på europeisk nivå kan CE-märkas, och stegar tillhör inte en sådan produktgrupp. Stegar för fast montering på tak kan dock CE-märkas.

Stegar monterade på fasader och tak

I vårt sortiment hittar du stegar som är avsedda för fast montering på väggar och tak. De omfattas inte av samma bestämmelser som våra andra stegar.

Produkter som inte omfattas av någon standard

Det finns ett fåtal produkter i vårt sortiment som inte omfattas av någon standard eller något specifikt regelverk, och därför inte kan certifieras på något sätt. Dessa produkter är till exempel aluminiumlådor, gipsbockar, rätskivor, höjdjusterbar universalbock 6000 samt bryggstegar. Det finns dock inga problem med att sälja och använda dessa produkter, det finns bara ingen standard som reglerar utformningen av dem.

Brand- och räddningsstegar – Nor-Bas

Brand- och räddningstjänst kräver verkligt tåliga stegar som bland annat behöver vara godkända för att fler än en person befinner sig på stegen samtidigt. Våra stegar i det här sortiment heter Nor-Bas och är godkända enligt SS-EN 1147 som är en specifik standard för dessa typer av produkter.

Bra Arbetsmiljöval

Bra Arbetsmiljöval är en märkning för säkrare stegprodukter som har tagits fram av Riksbyggarnas säkerhetsgrupp i Sverige. Det är ingen lagstadgad standard utan ett branschinitiativ som vissa företag inom byggbranschen kräver att deras medarbetare och underleverantörer följer.Wibe Ladders är en del av Hultafors Group tillsammans med:

För mer information om varumärkena är du välkommen att kontakta oss.

Användningsvillkor | Integritetspolicy | Byt land | Cookiepolicy |