Typgodkännande

Om du undrar om någon av våra stegar eller ställningar är godkända är det korta svaret ja. Om du vill kontrollera att en produkt är typgodkänd kan du leta efter RISE-symbolen på våra produktetiketter eller på produktsidorna på vår webbplats.

Det något mer utförliga svaret är att alla våra mobila stegar, arbetsbockar, arbetspallar, ställningar och arbetsplattformar är typgodkända. När det gäller produkter för fast montering på fasad och tak är det lite andra regler som gäller. Det finns även andra typer av produkter – t.ex. våra aluminiumlådor – som inte kan godkännas, men som kan säljas och användas utan godkännande. Du kan läsa mer om olika produktkategorier och standarder nedan.

Standarder ändras och uppdateras ibland, men det är inget du behöver oroa dig för. Det enda som räknas är att produkten var godkänd när du köpte den – du får fortsätta använda den även om den inte uppfyller kraven i den senaste standarden.

Vad är typgodkännanden, standarder och certifikat?

Innan vi kan börja sälja en stege eller ställning måste den vara typgodkänd. För att göra det skickar vi den till ett provningsinstitut som testar och utvärderar om den uppfyller kraven i tillämpliga standarder. Om produkten klarar testerna sägs den vara typgodkänd. Alla våra produkter är testade av RISE – Research Institutes of Sweden.

En produktstandard är ett dokument som innehåller specifikationer om hur en produkt ska utformas och testas. När det till exempel gäller stegar finns det en europeisk standard som heter EN 131. I den kan man läsa saker som att avståndet mellan två stegpinnar ska vara max 300 mm och att en ståyta på en trappstege ska testas med ett visst antal kilo utan att gå sönder. Dessa typer av standarder är i sig inte obligatoriska att följa, men i de flesta länder finns det lagar som säger att stegar och ställningar måste vara typgodkända enligt en standard för att de ska få säljas och användas.

När produkten är testad och godkänd utfärdar RISE ett certifikat, som är ett dokument som listar alla våra typgodkända produkter. Certifikatet låter dig också se exakt vilken standard produkten är godkänd enligt (till exempel kan en produkt godkännas enligt både en europeisk och en svensk standard). Men det enklaste sättet att ta reda på om en stege är godkänd är att titta på etiketten eller på produktsidorna på vår webbplats. Och var lugn, alla våra produkter som omfattas av en standard och kan godkännas är typgodkända.Wibe Ladders är en del av Hultafors Group tillsammans med:

För mer information om varumärkena är du välkommen att kontakta oss.

Användningsvillkor | Integritetspolicy | Byt land | Cookiepolicy |