Använd din stege på rätt sätt

Att klättra säkert på stegar är inte särskilt svårt i teorin. Men som i så många andra situationer inträffar olyckor när människor har bråttom, tar risker eller blir trötta och ofokuserade. Det är kanske lättare sagt än gjort, men den bästa säkerhetsstrategin är att försöka ge dig själv den tid och det utrymme som behövs för att utföra jobbet på ett lugnt och fokuserat sätt.

Använd din stege på rätt sättAnvänd din stege på rätt sätt

Säkerhetssteg före användning

Många incidenter med stegar kan spåras tillbaka till åtgärder som vidtagits – eller inte vidtagits – innan man klättrar på stegen. Investera därför i din säkerhet och kontrollera dig själv, stegen och din omgivning innan du börjar klättra.

Kontrollera dig själv

Använd aldrig en stege om du inte är lämpad för det. Klättra inte om du mår dåligt eller om du är påverkad av droger, alkohol eller vissa mediciner. Se också till att använda ordentliga skor och kläder som inte riskerar att trassla in sig eller fastna i något.

Kontrollera stegen

Ta alltid en snabb titt på stegen och se till att den är i gott skick och inte har skadats sedan du använde den senast. Använd aldrig en skadad stege, oavsett hur liten arbetsuppgiften är.

Kontrollera din omgivning

Ta en titt på omgivningen och se till att det inte finns några riskfaktorer som fordon och andra rörliga föremål som kan riskera att stöta till stegen. Var uppmärksam på stark vind eller elektriska riskfaktorer. Vidta även försiktighetsåtgärder när du arbetar nära dörrar. En dörr som öppnas kan välta en stege om du har otur.

Placering av stegen

Korrekt uppställning och placering av stegen är grundläggande för säkerheten. Ställ alltid upp en stege på ett fast och jämnt underlag. Det här är givetvis extra viktigt att tänka på när man arbetar utomhus. Kontrollera att underlaget inte är halt, ojämnt eller har dålig bärförmåga. Men kom även ihåg att ett blött eller dammigt golv inomhus också kan vara lömskt halt.

Om du måste arbeta under mindre bra förhållanden kan säkerhetsutrustning som stödben, förlängningsben och stegfötter vara till stor hjälp. Men ibland kan lösningen vara så enkel som att säkra stegen med ett rep eller en säkerhetsrem.

Anliggande stegar kan ta dig upp till höga höjder. Därför vill du vara extra säker på att du ställer upp dem ordentligt och att du klättrar säkert. Om du arbetar på en anliggande stege utan säkerhetsutrustning, eller med bara en stegfot, se till att du placerar stegen i rätt vinkel, 75 grader, och kontrollera att stegens nedre ända inte kan glida längs marken.

Se till att alla låsmekanismer är säkrade innan du börjar klättra. När du väl har börjat arbeta måste du ta dig tid att flytta stegen när det behövs. Chansa aldrig genom att luta dig utanför stegen för att nå något. Och när du behöver flytta stegen, klättra alltid ner först, försök aldrig flytta en stege medan du står på den.

Korrekt användning av stegar

Arbete på stegen

Var alltid lugn när du arbetar på stegar och utmana aldrig fysikens lagar. Utsätt inte stegen för alltför stora sidokrafter, klättra aldrig högre än vad stegen är avsedd för och se till att inte överskrida den maximala belastningen.

Och se till att ta raster. Trötthet är en riskfaktor som inte ska underskattas.

Håll dig balanserad

För att hålla dig själv och stegen i balans, se till att din tyngdpunkt aldrig hamnar utanför stegen. En bra tumregel är att aldrig luta dig längre ut än att din navel håller sig inom stegens sidostolpar.

Undvik alltför stora sidobelastningar som att borra i tegel- och betongväggar. För extra säkerhet bör du utrusta din stege med stödben eller stegfötter. Håll alltid ett säkert grepp om stegen när du går upp och ner och se till att utrustningen du bär är lätt och enkel att hantera.

Klättra inte för högt

Stå inte på de två översta fotstegen på en fristående stege utan plattform eller handledare/hylla, och stå inte på de tre översta fotstegen på en anliggande stege. Kom också ihåg att en fristående stege aldrig bör användas för att klättra upp och kliva av på en annan nivå.

Överbelasta inte stegen

Överskrid inte stegens maximala belastning. I de flesta fall innebär det att bara en person får klättra på stegen samtidigt samt att maxlasten är 150 kg. Vissa av våra arbetsbockar är dock godkända för 2 personer och en belastning upp till 300 kg – maxlasten hittar du på produktetiketten.Wibe Ladders är en del av Hultafors Group tillsammans med:

För mer information om varumärkena är du välkommen att kontakta oss.

Användningsvillkor | Integritetspolicy | Byt land | Cookiepolicy |