Säkerhet i varje steg

Vi tvekar inte att säga att våra produkter är bland de bästa i världen när det gäller säkerhet, kvalitet och funktionalitet, men ibland räcker det inte med själva stegarna. För att vara säker bör du också åtminstone kunna grunderna i hur du arbetar säkert på stegar. Vi har delat in stegsäkerhet i tre steg, och om du följer dem förbättrar du avsevärt dina chanser att ta dig igenom din arbetsdag utan incidenter.

Välj rätt produkt

Använd din stege på rätt sätt

Använd din stege på rätt sätt

Inspektera stegens säkerhet. Checklista för inspektion.

Inspektera din stege

Hur man förhindrar de vanligaste olyckorna med stegar.

De vanligaste orsakerna till olyckor

Märkningen Bra Arbetsmiljöval har tagits fram för att öka säkerheten vid arbete på höjder.

Bra Arbetsmiljöval

Trappstege 55P

Lagar och regler